Orjuuden palauttaminen

Pakkotyö tarkoittaa työtä tai palvelusta, johon ihminen pakotetaan rangaistuksen uhalla. Orjuus sisältää aina pakkotyötä. Monissa maissa pakkotyötä on  käytetty lain määräämänä rangaistuksena  rikoksista, Suomessakin yhtenä rangaistusmuotona on yhdyskuntapalvelu.  Pakkotyön poistamiseksi Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on laatinut kansainvälisiä yleissopimuksia.

Nyt meillä hallitus on asettanut työryhmän pohtimaan, miten pakkotyö laajennetaan koskemaan peruspäivärahalla eläviä työttömiä. Ansiosidonnaista saavia tämä ei koske, koska he ovat työryhmän mukaan  aktiivisia.

En muista yhtään aikaisempaa hallitusta, joka olisi ollut näin epäjohdonmukainen. Juurihan ansiosidonnaista leikattiin 100 päivää, koska se on hallituksen mielestä niin passivoiva tuki.
Ja tämä yleistäminen on lajissaan käsittämätöntä. Kuka tuolla oikein määrittelee aktiiviset ja passiiviset. Ensinnäkin, eivät kaikki kuulu liittoon, joten vasta työttömäksi jäänyt ei välttämättä saa ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Eikö peruspäivärahalla elävä työtön, joka hakee aktiivisesti töitä olekaan aktiivinen?

Entä miten tämä toteutuu, kun työttömiä on akateemisesti koulutetuista moniongelmaisiin. Avoimilla työmarkkinoilla roikotetaan työttömiä, jotka eivät sinne kuulu ja joista ei ole edes vapaaehtoistyöhön.  Osalla pitkäaikainen köyhyys voi estää bussilipun oston ja vaikeuttaa vapaaehtoistöissä kulkemista.  Ja tämä on todellisuutta, jota hallituksen työryhmässä ei tunnuta tajuavan.

Omituiseksi asian tekee sekin, että tähän asti työttömät eivät ole voineet tehdä vapaaehtois-tai talkootyötä ilman sanktion uhkaa. Tuntuukin, että näitä ideoita heitellään hatusta ja aina tavoite on sama: rangaista työtöntä. Jos työllistymistä oikeasti haluttaisiin helpottaa, se voitaisiin tehdä kannustinloukut purkamalla. Siihen vaan ei tahtoa tunnu löytyvän.

Tässä pätkä HS:ssä olleesta mielipidekirjoituksesta, joka kuvastaa hyvin työllistymiseen liittyviä esteitä:” Sain yhden juttuni alustavasti myytyä. Koska halusin tehdä asiat ”oikein”, kysyin te-toimistosta neuvoa, miten asiat kannattaa hoitaa, jotta jutun tekeminen kannattaisi myös rahallisesti.

En voinut uskoa kuulemaani, kun neuvojen sijaan puhelimessa minulle sanottiin, että koska olen nyt kertonut te-toimistoon mahdollisesta suullisesta sopimuksesta, te-toimiston on lain mukaan tehtävä asiasta selvityspyyntö. Tämän selvityspyynnön käsittely kestää Pirkanmaan te-toimistossa 30 päivää, ja Kela mitä luultavimmin katkaisee työttömyysturvan maksun täksi ajaksi. Näin myös tapahtui.

Ottaen huomioon, ettei mitään työtä ole vielä tehty eikä palkkaa maksettu, on mielestäni kohtuutonta, että selvityspyynnön käsittely kestää näin pitkän ajan, ja tältä ajalta katkaistaan myös perheeni nykyinen perusturva. Kaikki tämä vain sen vuoksi, että halusin itse edistää työllistymistäni!”

Työryhmässä kannattaisi nyt tosissaan miettiä, miten pienikin työpätkä tehdään kannattavaksi ja ihmusten todellista aktiivisuutta tuetaan.

Työryhmän suunnitelmissa puhutaan vapaaehtoistyöstä, johon työttömien olisi pakko osallistua. Tuo on jo itsessään paradoksi, vapaaehtoisuuteen kun ei voi pakottaa.

Täytyy toivoa, että nämä hallituksen kaavailemat toimet, eivät saa aikaan  mielenterveysongelmien kasvua eivätkä järkytä yhteiskuntarauhaa.  Itse pelkään, että joskus se mitta täyttyy heikoimmillakin.
Mikäli tämä hullutus menee läpi, jää meillä historiaan hallitus , joka palautti orjuuden. Saavutus se on sekin